Smaller Default Larger

Povijest tehnologijade

Tehnologijada je tradicionalno međunarodno znanstveno-sportsko natjecanje studenata tehničko – tehnoloških fakulteta iz Republike Hrvatske i inozemstva, čija tradicija seže u davne pedesete godine prošlog stoljeća.

Održava se jednom godišnje na području Republike Hrvatske. Bilježi početke iz doba bivše države, dok povijest “moderne” Tehnologijade seže u 1997. godinu. Prvi organizirani sportski događaj bilježi se u proljeće 1956. na Interfakultetskoj konferenciji studenata u Zagrebu. U organizaciji Društva za fizičku kulturu Branimir Semelić, 1960. godine bilježi se prvi sportski susret Tehnološkog fakulteta u Zagrebu uz sudjelovanje srodnih fakulteta iz cijele Jugoslavije. Ova prva Tehnologijada kasnije se razvila u saveznu Tehnologijadu na kojoj su sudjelovali svi tehnološko-metalurški fakulteti Jugoslavije

U organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba, 1997. održava se prva Hrvatska tehnologijada. Športsko-znanstveni susret održao se u Rovinju 15.-18. svibnja, a uz studente Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije sudjelovali su i studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba te Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz Splita.

Interes za sudjelovanjem s godinama postaje sve veći, tako da se nakon 1997. ovoj manifestaciji priključuju i Metalurški fakultet iz Siska, Tekstilno-tehnološki fakultet iz Zagreba i Grafi čki fakultet iz Zagreba, a sve je veći broj i gostiju sa stranih sveučilišta, uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Makedonije. 2010. se sportskom i znanstvenom dijelu natjecanja pridružuju i studenti Sveučilišta u Ljubljani, Fakulteta za kemiju i kemijsku tehnologiju (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo).

 

Tehnologijada se sastoji od sportskog i znanstvenog dijela. U sportskom dijelu, studenti se natječu u sedam sportskih disciplina, u muškoj i ženskoj konkurenciji: mali nogomet, košarka, odbojka, šah, stolni tenis, plivanje i cross. U znanstvenom dijelu fakulteti sudionici se natječu prezentacijama studentskih znanstvenih radova iz područja metalurgije, prehrambenog, kemijskog, biokemijskog i genetičkog inženjerstva, održivog razvoja, ekoinženjerstva, nutricionizma, zaštite i razvoja materijala i sl. Svaki od fakulteta sudionika predstavljen je s maksimalno pet zasebnih znanstvenih radova čiju kvalitetu i prezentaciju ocjenjuje stručna komisija sastavljena od osam sveučilišnih profesora (sa svakog fakulteta po jedan).