Smaller Default Larger

Prehrambeno-tehnološki fakultet​​ Osijek

Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku osnovan je 1976. godine. Namjera je osnivača prehrambenoj industriji slavonsko-baranjske regije osigurati visokostručne kadrove koji bi na osnovi teoretskih i praktičnih znanja stečenih tijekom studija mogli osuvremeniti ovu industriju.

ptfos-logo-hover-1

"Prehrambena tehnologija", prema definiciji Institute of Food Technologists (IFT) iz 1964., je primjena znanosti i inženjerstva u proizvodnji, preradbi, pakiranju, distribuciji, pripremanju i upotrebi hrane. Od školske 1983/84. na Fakultetu je otvoren i izvanredni studij (studij uz rad).

1979. godine pristupilo se izgradnji objekata Prehrambeno tehnološkog fakulteta na Tenjskoj cesti. Objekti Fakulteta izgrađeni su 1986. godine i u svom sastavu obuhvaćali prostore za predavaonice, procesne laboratorije, procesnu halu, rashladni prostor, laboratorije za nastavu i ostale prostore ukupne površine oko 6 500 m2 koji su omogućavali izvođenje suvremene i kvalitetne nastave i uspješan znanstveno-istraživački rad.

Od osnivanja do danas na Prehrambeno tehnološkom fakultetu diplomiralo je oko 500 studenata dobivši status diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije.

Zbog nedostatka vlastitog nastavničkog kadra Fakultet se od osnivanja oslonio na mlade kadrove koji su upućeni na poslijediplomske studije i izradu doktorata. Nakon završetka usavršavanja najveći broj ostao je na Fakultetu i danas su u nastavničkim zvanjima nosioci kolegija. Manji broj tih kadrova odlazi u druge institucije i u inozemstvo. Danas Fakultet realizira nastavu najvećim dijelom sa vlastitim nastavnim kadrom. Trenutno Fakultet zapošljava 2 redovita profesora, 5 izvanrednih profesora, 7 docenata, 2 predavača, 2 znanstvena asistenta s doktoratom, 5 znanstvenih asistenata s magisterijem, 3 asistenta bez magisterija i 5 stručnih suradnika.