Smaller Default Larger

Kemijsko-tehnološki fakultet Split

Kemijsko-tehnološki fakultet je visoko učilište koje djeluje u znanstvenim poljima kemije i kemijskog inženjerstva. Utemeljen je 1960. godine na zahtjev gospodarstva dalmatinske regije, a s ciljem zadovoljavanja njegovih kadrovskih i stručnih potreba. U svojim počecima Fakultet je djelovao u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, a 1974. godine postaje članicom Sveučilišta u Splitu ustrojavajući i izvodeći nastavu na stručnom, sveučilišnom i poslijediplomskom studiju.

ktf

Temeljem vlastitog znanja i znanstvenih spoznaja kao i potreba gospodarstva nastavni programi su se stalno osuvremenjivali što je rezultiralo otvaranjem novih smjerova i poslijediplomskih studija čiji su sadržaji bili upravo rezultat potreba ove regije.

Od utemeljenja do danas na Fakultetu je diplomiralo više od tisuću studenata na svim razinama obrazovanja. Nastavu izvode stalno zaposleni nastavnici, nastavnici s drugih srodnih fakulteta te niz priznatih stručnjaka iz prakse ili instituta. Od akademske godine 2003/2004. pri Kemijsko-tehnološkom fakultetu započelo je izvođenje i prvih dviju godina studija Farmacije prema Nastavnom programu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu kao visokoobrazovna i znanstvena institucija kroz svoje studijske programe nastoji davati nove poticaje za gospodarski razvoj i racionalno gospodarenje prirodnim resursima. Fakultet je osuvremenio i uskladio svoje nastavne programe s Bolonjskom deklaracijom.

Stranica fakulteta: ktf-split.hr