Smaller Default Larger

Metalurški fakultet Sisak

Visokoškolska nastava iz metalurgije djelomice počinje utemeljenjem Tehničke visoke škole u Zagrebu !919. godine (Kemijsko inženjerski odio III. godište). Ukazom Bana Šubašića 1939. utemeljeni su odvojeni studij rudarstva i studij metalurgije. Studij metalurgije trebao je započeti nastavu u 1940. godini, ali zbog ratnih uvjeta to se nije ostvarilo.

logo

Tek 1960. godine ponovo je osnovan Metalurški fakultet u Sisku, kao dislocirani studij Tehnološkog fakulteta s Metalurškim i naftnim odjelom.

Odvajanjem od Tehnološkog fakulteta u Zagrebu 1979. godine, Metalurški fakultet djeluje kao znanstveno-nastavna organizacija s dodiplomskim i poslijediplomskim studijem u okviru RO Institut za metalurgiju Sisak, te je s jedne strane bio učlanjen u SOUR MK Željezara Sisak, a s druge strane Sveučilište u Zagrebu.

Metalurški fakultet je od 1.6.1991. godine utemeljen kao samostalna znanstveno-nastavna organizacija Sveučilišta u Zagrebu. Posebice treba istaknuti: na sva četiri sveučilišta u Hrvatskoj Metalurški fakultet u Sisku jedini je fakultet ove struke. Uz obrazovnu djelatnost on je i središte znanstveno istraživačke djelatnosti u polju metalurgije u Hrvatskoj.