Smaller Default Larger

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije​ Zagreb

Korijeni Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije sežu u 1919, kada je utemeljena Tehnička visoka škola u Zagrebu s ciljem "da podaje temeljitu teoretsku, a koliko je moguće i praktičnu naobrazbu za ona tehnička zvanja, kojih su struke u zavodu zastupljene.

Godine 1926. Tehnička visoka škola prerasta u Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu što omogućava nastavnicima i suradnicima intenzivniji znanstveni rad.

Kemičko-inženjerski odjel postaje 1926. dio Tehničkog fakulteta. Restrukturiranjem Tehničkog fakulteta 1956. godine Kemijsko tehnološki studij djeluje na Kemijsko-prehrambeno-rudarskom fakultetu, a od 1957. godine u sklopu novoosnovanog Tehnološkog fakulteta. U tom razdoblju postaje jezgra oko koje nastaju novi fakulteti (Metalurški u Sisku, Tehnološki u Splitu, Prehrambeno-biotehnološki u Zagrebu). 1978. godine odvaja se Metalurški fakultet, 1980. Prehrambeno biotehnološki fakultet i konačno razdvajanjem Tehnološkog fakulteta na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i Tekstilno-tehnološki fakultet 16. studenog 1991. godine, ispunjava se dugogodišnja težnja Fakulteta za samostalnošću

Interdiscipliniranost se intenzivno njeguje i razvija na Fakultetu, posebice u polju kemije i kemijskog inženjerstva. Tu se stječu znanja neophodna za razvoj održivih kemijskih procesa i njihove primjene u proizvodnji, razvoj materijala, procesa posebne namjene, te razvoj metoda osiguranja kvalitete i zaštite okoliša.