Smaller Default Larger

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb

Počeci se studija prehrambene tehnologije i biotehnologije mogu pratiti od 1956. godine, iako su se neke nastavne discipline predavale od početka dvadesetih godina 20. stoljeća u nastavi drugih visokoškolskih ustanova, posebno na Gospodarsko-šumarskom, Veterinarskom i Tehničkom fakultetu. No tek je odlukom Sabora NR Hrvatske 26. travnja 1956. utemeljen Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. Tom su odlukom dotadašnji odsjeci Tehničkog fakulteta pretvoreni u samostalne fakultete s tri odjela, od kojih je jedan bio Prehrambeno-tehnološki.

pbf-bilang

Studij na Prehrambeno-tehnološkom odjelu imao je sve do 1978. godine tri smjera: prehrambeno-tehnološki, biotehnološki i tehnološko-analitički. U međuvremenu je Fakultet od 1960/61. godine, izdvajanjem Rudarskog odjela u samostalni fakultet, promijenio ime u Tehnološki fakultet koji je imao dva odjela: Kemijsko-tehnološki i Biotehnološki.

Novim je nastavnim planom 1978. godine utvrđen Prehrambeno-biotehnološki studij s dva smjera: Prehrambenim inženjerstvom i Biokemijskim inženjerstvom. Tim se smjerovima 1984. priključio i treći - Nutricionizam. Izdvajanjem iz sastava Tehnološkog fakulteta 1980. godine osnovan je Prehrambeno-biotehnološki fakultet kao samostalna visokoškolska ustanova, na kojoj se odvija redovita nastava sve do danas.

Nastava više stručne spreme, primarno za potrebe gospodarstva, započela je 1963. godine i otada se manje-više kontinuirano održavala do današnjih dana, mijenjajući nazive i smjerove, ali ne odstupajući od dvogodišnjeg školovanja za inženjera prehrambene tehnologije. Takvi se studiji, sukladno potrebama gospodarstva i usmjereni na određena stručna područja, mogu održavati i ubuduće, iako nisu predviđeni kao stalan oblik obrazovanja.