Smaller Default Larger

Sudionici

Osnovni cilj Tehnologijade je potaknuti suradnju i mobilnost studenata fakulteta sudionika, jačati veze među mladim tehnolozima u regiji razmjenom znanja, iskustava i postignuća te postaviti temelje za kvalitetnu suradnju budućih stručnjaka s fakultetima čime se dugoročno utječe na unaprijeđenje industrijskog sektora.

Željeni rezultat Tehnologijade je ostvarivanje svih postavljenih ciljeva, što se može s pravom očekivati obzirom na sve dosadašnje organizacije, a koje su redom izazvale vrlo pozitivne reakcije, kako sudionika, tako i profesora koji ih prate na samom susretu.​

Nepobitna je činjenica kako je Tehnologijada, od svog osnutka do danas, vezala generacije bivših i sadašnjih studenata svih fakulteta sudionika i stvorila temelje za njihovu kvalitetnu suradnju.

Kemijsko-tehnološki fakultet je visoko učilište koje djeluje u znanstvenim poljima kemije i kemijskog inženjerstva. Utemeljen je 1960. godine na zahtjev gospodarstva dalmatinske regije, a s ciljem zadovoljavanja njegovih kadrovskih i stručnih potreba. U svojim počecima Fakultet je djelovao u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, a 1974. godine postaje članicom Sveučilišta u Splitu ustrojavajući i izvodeći nastavu na stručnom, sveučilišnom i poslijediplomskom studiju.

Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku osnovan je 1976. godine. Namjera je osnivača prehrambenoj industriji slavonsko-baranjske regije osigurati visokostručne kadrove koji bi na osnovi teoretskih i praktičnih znanja stečenih tijekom studija mogli osuvremeniti ovu industriju.

Samostalni studiji tekstila i tekstilne tehnologije u Hrvatskoj po prvi su puta organizirani početkom šezdesetih godina, istovremeno kao studij na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (isprva samo kemijskog, a kasnije mehaničkog i odjevnog smjera) i kao tri nezavisne više škole, u Dugoj Resi, Varaždinu i Zagrebu.

Visokoškolska nastava iz metalurgije djelomice počinje utemeljenjem Tehničke visoke škole u Zagrebu !919. godine (Kemijsko inženjerski odio III. godište). Ukazom Bana Šubašića 1939. utemeljeni su odvojeni studij rudarstva i studij metalurgije. Studij metalurgije trebao je započeti nastavu u 1940. godini, ali zbog ratnih uvjeta to se nije ostvarilo.

It is difficult to imagine modern life without modern chemistry. Chemistry is a science which forms a bridge to biology, pharmacy and helps better understand medicine. Without chemical engineering there could be no rational production of numerous products, which we normally take for granted.

Počeci se studija prehrambene tehnologije i biotehnologije mogu pratiti od 1956. godine, iako su se neke nastavne discipline predavale od početka dvadesetih godina 20. stoljeća u nastavi drugih visokoškolskih ustanova, posebno na Gospodarsko-šumarskom, Veterinarskom i Tehničkom fakultetu. No tek je odlukom Sabora NR Hrvatske 26. travnja 1956. utemeljen Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. Tom su odlukom dotadašnji odsjeci Tehničkog fakulteta pretvoreni u samostalne fakultete s tri odjela, od kojih je jedan bio Prehrambeno-tehnološki.

Korijeni Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije sežu u 1919. godinu, kada je utemeljena Tehnička visoka škola u Zagrebu s ciljem "da podaje temeljitu teoretsku, a koliko je moguće i praktičnu naobrazbu za ona tehnička zvanja, kojih su struke u zavodu zastupljene".

Prema nekim podacima školovanje grafičkih kadrova u Hrvatskoj počelo je prije ravno 100 godina. Do tog vremena, ljudi su se školovali u drugim europskim zemljama i kao gotovi majstori dolazili raditi u tiskarama na našim prostorima. Bez obzira na razvoj grafičke tehnologije, dugi niz godina za grafičku struku školovali su se samo kvalificirani i visokokvalificirani radnici. Tek 1951. godine osnovan je Grafički tehnikum na kojem se počinju školovati grafički tehničari. Ubrzo zatim, na inicijativu Udruženja grafičkih poduzeća Jugoslavije, pokreće se akcija za osnivanje Visoke grafičke škole te se za lokaciju buduće škole odabire Zagreb.