Smaller Default Larger

Organizator

 

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET U ZAGREBU

organizator 21. međunarodne Tehnologijade

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je vodeća znanstvenoistraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Studij Prehrambene tehnologije i Biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ustrojen je odlukom Sabora SRH 1956. godine, kada je dotadašnji odsjek Tehničkog fakulteta izdvojen u zaseban fakultet, Kemijskoprehrambeno-rudarski fakultet . 1960. godine Prehrambeno-tehnološki odsjek prerastao je u Biotehnološki odjel Tehnološkog Fakulteta. Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta 1979. godine Biotehnološki odjel prerasta u današnji Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Prema tadašnjem nastavnom programu studij se odvijao kroz dva smjera: Prehrambeno inženjerstvo i Biokemijsko inženjerstvo. Od 1984. godine uveden je i smjer Nutricionizam.

Implementacijom bolonjskog procesa, studij na Fakultetu organiziran je po načelu 3+2 te se provode tri preddiplomska studija: Prehrambena tehnologija, Biotehnologija i Nutricionizam, i pet diplomskih studija: Prehrambeno inženjerstvo, Upravljanje sigurnošću hrane, Bioprocesno inženjerstvo, Molekularna biotehnologija i Nutricionizam. Također je ustrojen poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Fakultetu: Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam, te dva poslijediplomska specijalistička studija: Upravljanje hranom te Kvaliteta i sigurnost hrane.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet prepoznat je s jasnim istraživačkim profilom kojeg karakterizira istraživačka izvrsnost priznata na međunarodnoj razini. Uz stalna unaprjeđivanja i osuvremenjivanje nastavnog procesa, razvoj Fakulteta od njegovog osnutka do danas obuhvaća i sve ostale aktivnosti jedne visokoškolske institucije, u prvom redu znanstveno-istraživački rad. Cilj Fakulteta je poticanje kritičkog promišljanja i kreativnosti koje dovode do novih znanstvenih spoznaja i ideja te inovacija potrebnih za transfer znanja i tehnologije u gospodarstvo. Fakultet raspolaže s moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina iz kemije, biologije, mikrobiologije, genetike, toksikologije, znanosti o prehrani, primjene suvremenih instrumentalnih tehnika u analizi hrane, komponenti hrane i cijelog niza drugih disciplina inženjerskih disciplina i tehnologija prerade hrane potrebnih za cjelovito obrazovanje stručnjaka u navedenim područjima.

 

Više u ovoj kategoriji: « Povijest tehnologijade